Huizen, leidingen, wegen en andere infrastructuur loopt gevaar door de toenemende droogte. Door de droge zomers daalt de bodem in verschillende delen van het land veel sneller dan gedacht.

Vooral in veengebieden in Noord en West-Nederland verzakt de bodem sneller dan voorheen, blijkt uit de nieuwe bodemdalingskaart van onderzoekers aan de TU Delft. Ook in het Oosten van het land begint het grondwaterpeil te dalen.

Vooral woningen in veengebieden en huizen die gebouwd zijn voor 1970 verzakken sneller. Dit komt doordat het op houten palen staat. Voorheen kreeg het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek alleen meldingen over verzakkingen uit Gouda, Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht. In de afgelopen drie droge zomers begon de bodem echter ook te verschuiven op zandgrond en in het rivierengebied.

Er zijn momenteel plannen om actie te ondernemen. Woerden heeft een actieplan tegen bodemdaling. Daarnaast stelt de VNG dat provincies en waterschappen ook een verantwoordelijkheid dragen om paalrot en verzakking te voorkomen met goed grondwaterbeheer.

Bron: De Volkskrant
8 september 2020