In Dordrecht ligt de verbetering van Dordrecht-West nog wat achter op schema. De wijken Crabbehof, Wielwijk en Nieuw-Krispijn gaan wel vooruit, maar nog niet zo snel als de verwachting was. Het plan was om te verschuiven naar meer gevarieerde en betere woningen, maar dit gaat enigszins langzaam. Wel gaat de gezondheid en zelfredzaamheid van de bewoners in deze Dordtse wijken omhoog. Al deze gegevens zijn gebleken uit onderzoek van de monitor Dordrecht West in balans.
Al jaren werkt de gemeente Dordrecht samen met corporaties, bewoners en ontwikkelaars aan de verbetering van Dordrecht-West. Er staan veel goedkope en onaantrekkelijke woningen in deze wijk. Daarnaast is de positie van veel bewoners zwak. Het doel is daarom om wijken te ontwikkelen die economisch en fysiek goed in balans zijn en ook een toegevoegde waarde hebben voor Dordrecht als stad. De sociaal-culturele en sociaal economische positie van bewoners moet meer in balans komen.
De maatregelen bestaan uit het slopen van verouderde woningen en het bouwen van nieuwe. Op sommige plekken zijn woningen al wel gesloopt, maar staan er nog geen nieuwe. Hierdoor blijven de resultaten wat achter, maar de verwachting is dat dit de komende jaren ingehaald zal worden.

5 april 2019
Bron: Dordrecht.net